• KIẾN THỨC WIRELESS

Access Point là gì?

Access Point – điểm truy cập, là một bộ thu phát tín hiệu WiFi để truyền nhận dữ liệu, kết nối người dùng không dây (thiết bị mạng không dây) vào mạng nội bộ, có thể là một mạng không dây WLAN hoặc là mạng có dây (LAN) được liên kết thông qua cáp Ethernet. Các user mạng không dây có thể kết nối tới một Access Point trong phạm vi được xác định thông qua việc gửi và nhận dữ liệu với Access Point trong khu vực đó. Access Point còn được gọi là một “trạm gốc”.

Búp sóng là gì?

Beamwidth – búp sóng, biểu thị góc bên trong của 3 điểm mà được tạo thành bởi bộ phát sóng và 2 điểm ở hai phía của bức xạ chính, nơi mà cường độ tín hiệu giảm một nửa mức công suất của búp bức xạ chính tức là giảm đi 3dB.

Băng thông là gì?

Bandwidth – băng thông, là tốc độ dữ liệu tối đa hoặc dung lượng truyền dẫn được hỗ trợ bởi một kết nối mạng, giao tiếp truyền nhận dữ liệu tại bất kỳ một thời điểm nào đó. Băng thông được đo bằng bit trên mỗi giây (bps), đại diện cho tốc độ tối đa nơi mà thông tin dữ liệu có thể được truyền qua kết nối mạng, mà nếu có dung lượng càng cao thì tốc độ dữ liệu có thể truyền càng lớn. Nó cũng có thể được gọi là “Tốc độ truyền dẫn dữ liệu tối đa”.

Độ lợi anten là gì?

Độ lợi anten đại diện bởi một giá trị dBi, nó là tỷ số cường độ bức xạ của anten theo một hướng cụ thể so với việc nó bức xạ các tín hiệu đồng đều theo tất cả các hướng. Khi một anten nhận hoặc truyền tín hiệu, nó được tập trung vào một hướng hoặc một phía nhất định và thu hẹp vùng phủ sóng bởi vậy tăng cường tín hiệu trong một vùng hẹp, đó gọi là độ lợi. Ngay cả khi anten bức xạ ra mọi hướng trên một mặt phẳng cụ thể (chẳng hạn như một anten đẳng hướng) cũng có độ lợi bởi vì chúng làm giảm việc truyền tín hiệu đáng kể trên mặt phẳng thẳng đứng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo “Anten và Hướng dẫn lắp đặt

Decibel là gì?

Một decibel (dB) là một đơn vị đo lường tín hiệu vô tuyến chuẩn, công suất phát tín hiệu. Nó là một số logarit với mức cường độ tín hiệu sẽ tăng gấp đôi khi cộng thêm 3dB hoặc giảm một nữa khi trừ đi 3dB.

Hotspot là gì?

HotSpot – mạng WiFi công cộng, là một địa điểm truy cập mạng WiFi (thường là truy cập Internet) được triển khai sử dụng công cộng, thường thấy tại các sân bay, khách sạn, quán cà phê và những địa điểm khác mà những người kinh doanh hay người làm việc có xu hướng tụ tập. Hotspot được coi là một mạng tiện ích, sẵn dụng thích hợp cho khách doanh nhân và những người sử dụng các dịch vụ mạng thường xuyên khác. Về mặt kỹ thuật, Hotspot bao gồm một hoặc một số Access Point vô tuyến được cài đặt bên trong các tòa nhà và/ hoặc các khu vực ngoài trời liền kề, nơi mà các điểm truy cập này thường được kết nối với các thiết bị chia sẻ trong mạng nội bộ như các máy in ấn, scan và có thể kết nối Internet tốc độ cao. Một số Hotspot yêu cầu phần mềm ứng dụng đặc biệt được cài đặt trên thiết bị WiFi client, chủ yếu là để phục vụ thanh toán cước phí và mục đích an ninh.

Mạng Ad-hoc là gì?

Ad-Hoc là một chế độ mạng trong đó các thiết bị kết nối và giao tiếp vô tuyến để truyền nhận dữ liệu trực tiếp với nhau, tương tự như một kết nối peer-to-peer (chia sẻ ngang hàng) trong mạng LAN mà không sử dụng bất kỳ điểm truy cập. Chế độ mạng này ít gặp và thông thường chỉ một vài máy tính thực hiện chia sẻ cho nhau. Chế độ mạng WiFi phổ biến nhất là chế độ Infrastructure.

Near Line of Sight là gì?

Nếu có một số vật cản trở nhỏ thâm nhập vào vùng Fresnel, điều này sẽ được coi như một trường hợp near Line-of-Sight (nLoS). Hầu hết các điểm cầu liên kết mạng vô tuyến (wireless network bridge) sẽ hoạt động ở mức chấp nhận được trong các tình huống nLoS nhưng bạn sẽ thấy một số suy giảm hiệu suất phụ thuộc vào số lượng các vật cản và mức lấn sâu của chúng vào vùng Fresnel. Lưu ý rằng nLoS không giống như NLoS (Non Line-of-Sight). NLoS xảy ra nếu bạn không thể thấy các thiết bị khác mà đang kết nối từ vị trí thiết bị của bạn. Thiết bị mạng vô tuyến sẽ không kết nối tốt trong các điều kiện này ngoại trừ chỉ có thể đạt một mức độ liên kết yếu. Nếu có thể tốt hơn là nên xem xét việc sử dụng một bộ Repeater để bù lại tín hiệu từ tuyến đường chính để vượt qua các vật cản trở.

SSID là gì?

SSID (Service Set Identifier) là tên phát sóng quảng bá của một mạng WiFi, hay mạng LAN không dây (WLAN). Tất cả các thiết bị người dùng kết nối với một mạng WLAN phải sử dụng cùng một SSID để truyền thông với nhau. Việc thiết lập tên phát sóng SSID được thực hiện trên thiết bị Access Point hoặc Router WiFi, và cũng có thể trên chính thiết bị người dùng để tạo ra một môi trường mạng WiFi hay mạng Ad-hoc. Các nhà quản trị mạng thông thường chỉ sử dụng một SSID để thiết lập trên các Access Point cho phép phát quảng bá đến tất cả các thiết bị vô tuyến trong phạm vi phủ sóng.

Phân tập anten là gì?

Diversity – phân tập, là một hệ thống anten sử dụng nhiều anten để làm giảm sự can nhiễu, tối đa hóa việc thu nhận và chất lượng truyền dẫn của các tín hiệu ngược pha do sự khúc xạ và phản xạ đa đường.

WDS là gì?

WDS ( Wireless Distribution System) – hệ thống phân phối mạng vô tuyến, là một phương pháp cho phép các quản trị viên kết nối vô tuyến các điểm truy cập với nhau để tạo thành một chuỗi, điều này thay cho việc sử dụng một kết nối đường lên hữu tuyến (có dây) với mạng mà nó không khả dụng hoặc sẽ tốn kém để thực hiện. Cần lưu ý rằng tốc độ truyền dẫn dữ liệu hữu ích (throughput) sẽ giảm đáng kể khi qua mỗi Repeater (node vô tuyến) được thêm vào chuỗi.

WISP là gì?

Một WISP là một nhà cung cấp dịch vụ mạng vô tuyến công cộng, viết tắt của Wireless Internet Service Provider. Các WISP thường thiết lập những mạng WiFi Công cộng (Hotspot) tại các sân bay, khách sạn và các địa điểm kinh doanh công cộng khác. Những mạng Hotspot này có thể cung cấp truy cập Internet và chia sẻ, liên kết trong mạng nội bộ (LAN) cho các thiết bị di động như các máy laptop, máy tính cầm tay và điện thoại vô tuyến.

Các kênh và dải tần WiFi 2.4GHz

Dải tần WiFi 2.4GHz: 2412 – 2484MHz

Kênh hoạt động hợp pháp theo khu vực:
  • OFCOM/ETSI: 01 – 13
  • FCC: 01 – 11
  • France: 10 – 13
  • Japan: 01 – 14
Kênh 2.4GHz Tần số (MHz) Kênh 2.4GHz Tần số (MHz)
1 2412 8 2447
2 2417 9 2452
3 2422 10 2457
4 2427 11 2462
5 2432 12 2467
6 2437 13 2472
7 2442 14 2484

Các kênh và dải tần WiFi 5GHz

Dãi tần WiFi 5GHz: 4915 – 5825MHz
Các kênh hoạt động không cấp phép hợp pháp  theo vùng (trên 36 kênh):

Kênh tần 5GHz Tần số (MHz) United States Europe Japan Singapore Israel Korea Australia
40/20 MHz 40/20 MHz 40/20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 40/20 MHz
36 5180 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
38 5190 No No No No Yes Yes No
40 5200 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
42 5210 No No No No Yes Yes No
44 5220 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
46 5230 No No No No Yes Yes No
48 5240 Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
52 5260 Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
56 5280 Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
60 5300 Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
64 5320 Yes Yes Yes No Yes Yes Yes
100 5500 Yes Yes Yes No No Yes Yes
104 5520 Yes Yes Yes No No Yes Yes
108 5540 Yes Yes Yes No No Yes Yes
112 5560 Yes Yes Yes No No Yes Yes
116 5580 Yes Yes Yes No No Yes Yes
120 5600 No Yes Yes No No Yes No
124 5620 No Yes Yes No No Yes No
128 5640 No Yes Yes No No Yes No
132 5660 No Yes Yes No No No Yes
136 5680 Yes Yes Yes No No No Yes
140 5700 Yes Yes Yes No No No Yes
149 5745 Yes No No Yes No Yes Yes
153 5765 Yes No No Yes No Yes Yes
157 5785 Yes No No Yes No Yes Yes
161 5805 Yes No No Yes No Yes Yes
165 5825 Yes No No Yes No Yes Yes

Công suất ngõ ra tối đa/E.I.R.P – 5GHz UK OFCOM

  • Băng tần B (Các kênh từ 100 – 140): 1W hay 30dBm – Hoạt động tự do (License Free)
  • Băng tần A (Các kênh từ 36 – 64): 0.2W hay 23dBm –Hoạt động tự do (License Free)
  • Băng C (Các kênh từ 149 – 161): 4W hay 36dBm –Yêu cầu được cấp giấy phép

Bao nhiêu thiết bị người dùng có thể cùng chia sẻ trong một mạng WiFi?

Hầu hết các thiết bị Access Point và Router WiFi thể hiện thông số hỗ trợ từ 100 đến 250 địa chỉ IP cấp cho máy tính hoặc thiết bị người dùng như máy tính bảng hay điện thoại thông minh… để kết nối. Tuy nhiên điều này chưa chính xác do khả năng xử lý đồng thời của Accees Point hay Router WiFi còn phụ thuộc vào nhiều thông số như RAM, CPU, session, throughput… của nó. Do đó để biết chính xác bao nhiêu thiết bị người dùng được hỗ trợ, vui lòng hỏi rõ nhà cung cấp của bạn để lựa chọn thiết bị phù hợp cho nhu cầu sử dụng.

Điện thoại không dây Cordless có gây nhiễu với mạng WiFi?

Một số điện thoại không dây Cordless có thể gây nhiễu mạng WiFi do hoạt động cung dải tần vô tuyến. Với mạng 2.4GHz nên tránh dùng điện thoại DECT 2.4 GHz và với mạng 5GHz nên tránh điện thoại DECT 5.8GHz. Các điện thoại DECT 6.0 hoạt động trên tần số 1.9GHz là một lựa chọn tuyệt vời để tránh xuyên nhiễu tương tự như các điện thoại Cordless 900MHz cũ. Một số điện thoại DECT đã tích hợp công nghệ tránh gây nhiễu ảnh hưởng tới mạng vô tuyến tuy nhiên bạn nên kiểm tra chắc chắn trước khi mua vì không phải tất cả đều có khả năng tránh gây nhiễu.

Hai chuẩn 802.11 khác nhau có tương thích với nhau?

Do dải tần hoạt động, 802.11b, g, và n sẽ cùng làm việc với nhau và nếu là 802.11a, n và ac thì cũng sẽ có sự tương thích ngược với nhau. Tuy nhiên, các thiết bị chuẩn mới sẽ hạn chế hiệu suất của nó xuống theo chuẩn cũ nhất và có thể dẫn đến thông lượng mạng bị kéo thấp xuống đáng kể. Chúng tôi khuyến cáo rằng nếu bạn muốn trải nghiệm những lợi ích của việc sử dụng các thiết bị 802.11n hay 802.11ac, hãy đảm bảo rằng tất cả các thiết bị client hoạt động trên mạng cũng sử dụng theo đúng chuẩn đó.

Kết nối vô tuyến điểm - điểm và điểm - đa điểm khác nhau như thế nào?

Kết nối điểm – điểm hoạt động như một cầu liên kết vô tuyến chỉ giữa 2 thiết bị để chia sẻ kết nối Internet hoặc mạng LAN trong khi các liên kết điểm – đa điểm cho phép từ một thiết bị kết nối với nhiều thiết bị cùng một lúc, chẳng hạn nhiều trạm thu được kết nối với một điểm truy cập.

Làm thế nào để tăng phạm vi vùng phủ sóng của Access Point?

Trước hết, phát hiện xem liệu tín hiệu nhận được của bạn có thấp trong phạm vi được giới thiệu của Access Point không. Nếu có như vậy, để cố gắng tăng cường độ tín hiệu nhận được, bạn có thể thử thay đổi vị trí của hai thiết bị, điều chỉnh hướng của anten trên một hoặc cả thiết bị phát và thiết bị thu, và cuối cùng hãy xem liệu có một lượng nhiễu đáng kể trên kênh hoặc tần số hoạt động của bạn để thay đổi nó cho phù hợp. Nếu không có những trường hợp trên, mạng của bạn đang nhận được tín hiệu tối ưu trong dải tốc độ giới thiệu tối đa của thiết bị và chỉ đơn giản là muốn tăng vùng phủ sóng mạng của bạn, bạn có thể gắn kèm một anten độ lợi cao ngoài để tăng cường tín hiệu bức xạ, ngoài ra phải đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang hoạt động tại mức công suất hợp pháp tối đa của chúng. Nếu những cách thức này đã được thực hiện, chỉ có lựa chọn khác là sử dụng một thiết bị Repeater hoặc kết nối với một Access Point thứ hai để mở rộng vùng phủ sóng hoặc đầu tư với các thiết bị mới có khả năng phát với phạm vi xa.

Làm thế nào để xác định một giải pháp mạng vô tuyến phù hợp?

Mỗi giải pháp mạng vô tuyến sẽ được quy hoạch thực hiện một cách khác nhau cho mỗi ứng dụng vì thế không có câu trả lời chung cho trường hợp này. Các bạn có thể tham khảo thêm các nội dung trong phần mạng vô tuyến Wireless trong mục Kiến thức & FAQ, nơi mà bạn sẽ tìm thấy các bài viết, có thể giúp bạn hiểu và xác định thiết bị tốt nhất cho những ứng dụng dự định của bạn. Nếu bạn cần sự hỗ trợ thêm, đừng do dự và hãy liên lạc với chúng tôi.

Mạng vô tuyến trong dải tần 5GHz có tốt hơn mạng vô tuyến trong dải tần 2.4GHz?

Thiết bị mạng WiFi thường sử dụng các tín hiệu vô tuyến trong dải tần 2.4GHz, hoặc 5GHz. Dải tần GHz của một thiết bị vô tuyến chỉ liên quan một phần với tốc độ của một mạng vô tuyến. Ví dụ, 802.11a hoạt động ở 5GHz và 802.11g hoạt động ở 2.4GHz nhưng cả hai đều hỗ trợ tốc độ dữ liệu tối đa là 54Mbps. Các Router 802.11n mới có khả năng hoạt động đồng thời trên cả hai dải băng tần 5GHz và 2.4GHz, được gọi là hoạt động băng tần kép (dual band). Điều này cho phép các thiết bị client có thể linh hoạt kết nối trên dải băng tần phù hợp, giảm nhiễu hơn.
Lợi thế của dải băng tần 5GHz: Dải băng tần 5GHz ít bị tắc nghẽn. Các dải tần số 2.4GHz dễ bị nhiễu hơn, vì nó thường được sử dụng bởi các mạng vô tuyến khác như điện thoại vô tuyến cordless, vi ba, lò vi sóng, các ứng dụng và sản phẩm tiêu dùng khác. Thêm vào đó, dải băng tần 5GHz có khả năng nLoS (Near Line-of-Sight) tốt hơn cho phép nó hoạt động tốt hơn trong một số môi trường indoor phức tạp và phạm vi liên kết có thể xa hơn do được quy định mức công suất phát cao hơn nhiều so với 2.4GHz.
Lợi thế của dải băng tần 2.4GHz: Về mặt kỹ thuật, tần số của một tín hiệu vô tuyến càng cao thì phạm vi của nó càng ngắn, vì thế các mạng 2.4GHz sẽ phủ trên phạm vi lớn hơn đáng kể so với các mạng 5GHz. Điều này có thể hiểu là vì các tín hiệu vô tuyến tần số cao hơn của các mạng 5GHz không xuyên qua các vật thể rắn tốt như các tín hiệu 2.4GHz. Tuy nhiên, như đã giải thích ở trên, dải tần 5GHz khắc phục những vấn đề này thông qua sự khác biệt về quy định và các đặc điểm khác, nhưng đôi khi 2.4GHz sẽ thực hiện tốt hơn trong một số địa điểm.
Kết luận: 5GHz và 2.4GHz là những tần số hoàn toàn khác nhau, đều có ưu và nhược điểm của nó. Để có thể đạt được hoạt động tốt nhất của cả hai, một số Router gần đây có khả năng hoạt động dual band (hoạt động trên cả hai băng tần này) cùng một lúc. Để biết thêm thông tin về 2.4GHz và 5GHz, vui lòng tham khảo bài viết “Công nghệ dải tần 2.4GHz” và “Công nghệ dải tần 5GHz” để hiểu được sự khác biệt giữa hai loại.

Nên mã hóa WPA2 TKIP hay AES?

WPA sử dụng mã hóa TKIP trong khi WPA2 sử dụng mã hóa AES nhưng cũng có thể sử dụng mã hóa TKIP khi tương thích ngược làm việc với các thiết bị chỉ hỗ trợ TKIP. Nếu bạn cài đặt thiết bị của bạn sử dụng WPA2, bạn có thể tùy chọn sử dụng AES hay TKIP + AES. Khi thiết bị của bạn được thiết lập “WPA2 với TKIP + AES”, điều này có nghĩa là các thiết bị mạng hỗ trợ sử dụng WPA2 sẽ kết nối đến thiết bị của bạn trên nền bảo mật WPA2 và các thiết bị mạng mà chỉ hỗ trợ sử dụng WPA sẽ kết nối dựa trên WPA. Mật khẩu cho cả WPA và WPA2 sẽ giống nhau và tùy chọn này cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi từ WPA sang WPA2.

Những hạn chế của mạng WiFi trong chế độ Ad-hoc?

Mạng Ad-hoc chỉ cung cấp mức an ninh tối thiểu để chống lại một số kết nối không được phép đang thực hiện vào. Khi thiết lập mạng Ad-hoc thì những chỉ số cường độ tín hiệu không được thể hiện và tốc độ băng thông tối đa được giới hạn với 11Mbps.

Sóng WiFi có phải là một mối nguy hại cho sức khỏe?

Nhiều thiết bị mạng WiFi, vô tuyến phát trên cùng tần số chẳng hạn như lò vi sóng, cordless… vì thế bạn có thể nghĩ một mạng vô tuyến là mối nguy hại cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, với mức công suất phát khá thấp của WiFi thì chúng chỉ dự trữ nguy cơ gây hại mà thôi, hiện tai, sóng điện thoại di động thì mang mối nguy hại lớn hơn đối với sức khỏe của bạn.

Tại sao tốc độ truyền dữ liệu của tôi quá chậm?

Trước hết, tốc độ được đo trên máy tính của bạn là Bytes trên mỗi giây (Bps) chứ không phải là Bit trên mỗi giây (bps) như tốc độ dữ liệu tối đa được giới thiệu của thiết bị. Tốc độ Byte trên mỗi giây thì nhỏ hơn 8 lần tốc độ Bit trên mỗi giây, vì thế với tốc độ 100Mbps (megabit per second) sẽ tương đương tốc độ 12.5 MBps (Megabytes per second), do đó hãy chắc chắn rằng bạn không nhầm lẫn giữa hai loại.

Thứ hai, tốc độ dữ liệu được giới thiệu là tốc độ tối đa theo lý thuyết và thực tế thì không thể đạt được. Bạn có thể kỳ vọng đạt được khoảng một phần ba tốc độ dữ liệu được giới thiệu tối đa với một kết nối tốt.

Nếu tốc độ mạng của bạn vẫn còn chậm sau khi phân tích những điểm này thì bạn có thể khắc phục sự cố theo các cách sau: Thứ nhất, xác định xem có bất kỳ thiết bị vô tuyến tại vị trí nào đó có thể gây nhiễu với mạng của bạn, khi đó bạn nên chuyển sang những kênh khác hoặc tần số hoạt động khác để tránh điều này. Thứ hai, nếu bạn đang hoạt động trên một chuẩn mạng 802.11 nào đó, hãy đảm bảo tất cả các thiết bị mạng của bạn phải hoạt động trên một chuẩn tương thích với các yêu cầu tốc độ dữ liệu tối đa (các thiết bị chuẩn mới sẽ bị giới hạn tốc độ theo các chuẩn cũ mà cùng được sử dụng). Bạn cũng cần chắc chắn rằng bạn đang sử dụng mã hóa WPA thay cho WEP vì điều này có thể làm tăng tốc độ truyền dẫn dữ liệu hữu ích (throughput) lên khoảng 10%. Cuối cùng, hãy chắc chắn rằng cường độ tín hiệu nhận được là đủ cao để đạt được một thông lượng cao. Nếu tín hiệu của bạn yếu, tốc độ vốn đã thấp mà phải thực hiện truyền lại do mất gói sẽ làm giảm thông lượng.

Power by Inetsen.com