• KIẾN THỨC NETWORK

IPSec là gì?

IPSec cung cấp cơ chế bảo mật dữ liệu truyền thông bên trên mạng IP, đảm bảo sự cẩn mật, tính toàn vẹn và xác thực dữ liệu truyền thông để xuyên qua những lưới không được bảo vệ như là Internet.

Giao thức Internet Key Exchange (IKE) (UDP cổng 500) dùng để khóa lại và trao đổi thông tin an toàn.

ESP (Encapsulated Security Payload, giao thức số 50) hay AH (Authentication Header, giao thức số 51) để đóng gói gói tin IP cho kênh dữ liệu.

L2TP là gì?

L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) là kết hợp của PPTP và giao thức Layer 2 Forwarding (L2F). L2TP sử dụng thông điệp UDP (port 1701) trên mạng internet IP cho cả hai việc duy trì và dữ liệu trong kênh. Username và password sử dụng để chứng thực kênh kết nối.

PPTP là gì?

Phương thức đóng gói PPTP (viết tắt của từ Point-to-Point Tunneling Protocol) đóng gói những frame PPP (Point-to-Point Protocol) vào trong một IP datagrams để truyền thông xuyên qua mạng internet trên nền IP. Kết nối TCP (cổng 1723) được sử dụng để duy trì kênh thông tin và GRE (Protocol 47) thì dùng cho việc đóng gói những frame PPP cho dữ liệu trong kênh. User name và password sử dụng để xác thực. Bên cạnh đó, Microsoft cung cấp MPPE để mã hóa dữ liệu.

VPN là gì?

VPN (Virtual Private Network) – mạng riêng ảo, định nghĩa các máy tính cách xa nhau về phương diện kết nối vật lý có thể truyền thông chia sẻ dữ liệu một cách bảo mật với nhau xuyên qua mạng diện rộng (WAN), chẳng hạn như Internet. Một kết nối VPN có thể sử dụng liên kết hai mạng cục bộ (LAN) hay một người dùng từ xa quay số vào để kết nối đến một mạng LAN riêng nào đó.

Power by Inetsen.com