• Downloads

    Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu hướng dẫn cấu hình, datasheet, case studies của thiết bị, và các firmware cập nhật cần thiết hỗ trợ cho thiết bị của bạn!

Tất cảFirmwareSoftwareDatasheet
TênKích thướcDownload
LigoWave_APC 2M-8 datasheet618.8 KiBDownload
LigoWave_APC 2M-90 datasheet581.9 KiBDownload
LigoWave_APC Propeller 2 datasheet1.8 MiBDownload
LigoWave_NFT 2N datasheet320.8 KiBDownload
LigoWave_Reset Tool Application119.3 KiBDownload
LigoWave_WNMS 1.2 for Windows36.3 MiBDownload
UBNT_NanoStation M2 v5.6.27.1 MiBDownload
UBNT_NanoStation M5 v5.6.27.1 MiBDownload
UBNT_NanoStationLoco M2 v5.6.27.1 MiBDownload
UBNT_NanoStationLoco M5 v5.6.27.1 MiBDownload
UBNT_PicoStation M2 v5.6.27.1 MiBDownload
UBNT_Ubiquiti Device Discovery Tool v2.4.1141.0 KiBDownload
UBNT_UniFi v4.7.5 Controller for Linux126.8 MiBDownload
UBNT_UniFi v4.7.5 Controller for Mac170.4 MiBDownload
UBNT_UniFi v4.7.5 Controller for Windows132.3 MiBDownload

Download


Tất cảFirmwareSoftwareDatasheet
Power by Inetsen.com